ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-661-3900

คัดสรรแสตมป์ปิ้งฟอยล์

ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมาตรฐานระดับสากล จากทั่วทุกมุมโลก จำหน่ายโพลีเฟล็กซ์ เฟล็กติดเสื้อ PU Flex

ตอบสนองทุกความต้องการ

ของการปั๊มฟอยล์ที่ ฟอยล์มาสเตอร์
ประสบการณ์กว่า 30 ปี

ผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อม

อย่างสูงสุดที่จะตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้าจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

จำหน่ายบล็อคทองเหลือง

จำหน่ายลูกหมึกความร้อนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

จำหน่ายริบบอนพิมพ์ฉลาก บาร์โค้ด

จำหน่ายลูกกลิ้งกาวเก็บฝุ่น

จำหน่ายสติ๊กเกอร์พีวีซี เกรดพรีเมี่ยม

จำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์เพื่อความปลอดภัยและกันการปลอม

จำหน่ายริบบอนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

จำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์

จำหน่ายกาวติดบล็อคฮอตแสตมป์

จำหน่ายแผ่นรองปั๊มอุปกรณ์ต่างๆ

Cold foil ช่วยสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์

จำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์

จำหน่ายเครื่องตัดฟอยล์ 

จำหน่าย เครื่องตัดเป็นรูป PU Flex

จำหน่ายเครื่องปริ้น - เครื่องตัดสติกเกอร์ BN-20

จำหน่ายเครื่องตัดสติกเกอร์ CAMEO-3

จำหน่ายเครื่องรีด PU Flex เครื่องรีดความร้อน

จำหน่าย เครื่องรีดหมวกความร้อน FMT-HM

จำหน่ายเทปพิมพ์ท่อและสายไฟ

จำหน่ายโฮโลแกรมกันปลอม

Cold foil ช่วยสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์

จำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์

จำหน่ายเฟล็กติดเสื้อ Poli-Flex สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

จำหน่ายกาวติดบล็อคฮอตแสตมป์

จำหน่ายเครื่องตัดฟอยล์ 

จำหน่ายลูกกลิ้งกาวเก็บฝุ่น

จำหน่ายบล็อคทองเหลือง

จำหน่ายโฮโลแกรมกันปลอม

จำหน่ายแผ่นรองปั๊มอุปกรณ์ต่างๆ

จำหน่ายโพลีเฟล็กซ์ PU Flex

จำหน่ายริบบอนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

จำหน่ายริบบอนพิมพ์ฉลาก บาร์โค้ด

จำหน่ายเทปพิมพ์ท่อและสายไฟ

จำหน่ายฟอยล์สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

จำหน่ายลูกหมึกความร้อนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

จำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์เพื่อความปลอดภัยและกันการปลอม

จำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์

จำหน่ายเฟล็กติดเสื้อ

จำหน่าย เครื่องตัดเป็นรูป PU Flex

จำหน่ายเครื่องรีด PU Flex เครื่องรีดความร้อน