ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-661-3900

คัดสรรแสตมป์ปิ้งฟอยล์

ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมาตรฐานระดับสากล จากทั่วทุกมุมโลก

ตอบสนองทุกความต้องการ

ของการปั๊มฟอยล์ที่ ฟอยล์มาสเตอร์
ประสบการณ์กว่า 30 ปี

ผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อม

อย่างสูงสุดที่จะตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้าจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

นำเข้าและจำหน่ายบล็อคทองเหลือง

นำเข้าและจำหน่ายบล็อคทองเหลืองและแผ่นรองปั๊ม

นำเข้าและจำหน่ายลูกหมึกความร้อนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

นำเข้าและจำหน่ายPoli-Flex สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

นำเข้าและจำหน่ายฟอยล์สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

นำเข้าและจำหน่ายลูกกลิ้งกาวเก็บฝุ่น

นำเข้าและจำหน่ายสเปเชี่ยลเอฟเฟคฟอยล์ 

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

นำเข้าและจำหน่ายเทปพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์เพื่อความปลอดภัยและกันการปลอม

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์ 3 ตัน

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์ 8 ตัน

นำเข้าและจำหน่ายกาวติดบล็อคฮอตแสตมป์

นำเข้าและจำหน่ายแผ่นรองปั๊มอุปกรณ์ต่างๆ

นำเข้าและจำหน่ายฟอยล์สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน

นำเข้าและจำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งและโคลด์แสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับตกแต่งบนชิ้นงานกระดาษและฉลาก

นำเข้าและจำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับงานแพ็คเกจจิ้งเครื่องสำอาง

นำเข้าและจำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์

นำเข้าและจำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับงานกระดาษและฉลาก

นำเข้าและจำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับพลาสติกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องตัดฟอยล์ 

นำเข้าและจำหน่ายเทปพิมพ์ท่อและสายไฟ

นำเข้าและจำหน่ายเทปแม่เหล็กสำหรับบัตรพลาสติก

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์ 3 ตัน

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์ 8 ตัน

นำเข้าและจำหน่ายPoli-Flex สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

นำเข้าและจำหน่ายกาวติดบล็อคฮอตแสตมป์

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องตัดฟอยล์ 

นำเข้าและจำหน่ายลูกกลิ้งกาวเก็บฝุ่น

นำเข้าและจำหน่ายบล็อคทองเหลือง

นำเข้าและจำหน่ายสเปเชี่ยลเอฟเฟคฟอยล์ 

นำเข้าและจำหน่ายแผ่นรองปั๊มอุปกรณ์ต่างๆ

นำเข้าและจำหน่ายเทปพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

นำเข้าและจำหน่ายโคลฟอยล์สำหรับพิมพ์งานฉลาก

นำเข้าและจำหน่ายเทปแม่เหล็กสำหรับบัตรพลาสติก

นำเข้าและจำหน่ายเทปพิมพ์ท่อและสายไฟ

นำเข้าและจำหน่ายบล็อคทองเหลืองและแผ่นรองปั๊ม

นำเข้าและจำหน่ายฟอยล์สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

นำเข้าและจำหน่ายลูกหมึกความร้อนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

นำเข้าและจำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งและโคลด์แสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับตกแต่งบนชิ้นงานกระดาษและฉลาก

นำเข้าและจำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับงานแพ็คเกจจิ้งเครื่องสำอาง