ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-661-3900

คัดสรรแสตมป์ปิ้งฟอยล์

ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมาตรฐานระดับสากล จากทั่วทุกมุมโลก

ตอบสนองทุกความต้องการ

ของการปั๊มฟอยล์ที่ ฟอยล์มาสเตอร์
ประสบการณ์กว่า 30 ปี

ผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อม

อย่างสูงสุดที่จะตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้าจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

จำหน่ายบล็อคทองเหลือง

จำหน่ายบล็อคทองเหลืองและแผ่นรองปั๊ม

จำหน่ายลูกหมึกความร้อนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

นำเข้าและจำหน่ายPoli-Flex สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

จำหน่าย โพลี-เฟล็ก

จำหน่ายฟอยล์สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

จำหน่ายเฟล็กติดเสื้อ

จำหน่าย เครื่องรีด PU Flex

จำหน่ายริบบอนพิมพ์ฉลาก บาร์โค้ด

จำหน่ายโคลฟอยล์สำหรับพิมพ์งานฉลาก

จำหน่ายลูกกลิ้งกาวเก็บฝุ่น

จำหน่ายสเปเชี่ยลเอฟเฟคฟอยล์ 

จำหน่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

จำหน่ายเทปพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

จำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์เพื่อความปลอดภัยและกันการปลอม

จำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์ 3 ตัน

จำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์ 8 ตัน

จำหน่ายกาวติดบล็อคฮอตแสตมป์

จำหน่ายแผ่นรองปั๊มอุปกรณ์ต่างๆ

จำหน่ายฟอยล์สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน

จำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งและโคลด์แสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับตกแต่งบนชิ้นงานกระดาษและฉลาก

จำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับงานแพ็คเกจจิ้งเครื่องสำอาง

จำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์

จำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับงานกระดาษและฉลาก

จำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับพลาสติกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 

จำหน่ายเครื่องตัดฟอยล์ 

จำหน่าย เครื่องตัดเป็นรูป PU Flex

จำหน่ายเทปพิมพ์ท่อและสายไฟ

จำหน่ายเทปแม่เหล็กสำหรับบัตรพลาสติก

จำหน่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

จำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์ 3 ตัน

จำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์ 8 ตัน

นำเข้าและจำหน่ายPoli-Flex สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

จำหน่ายกาวติดบล็อคฮอตแสตมป์

จำหน่ายเครื่องตัดฟอยล์ 

จำหน่ายลูกกลิ้งกาวเก็บฝุ่น

จำหน่ายบล็อคทองเหลือง

จำหน่ายสเปเชี่ยลเอฟเฟคฟอยล์ 

จำหน่ายแผ่นรองปั๊มอุปกรณ์ต่างๆ

จำหน่าย โพลี-เฟล็ก

จำหน่ายเทปพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

จำหน่ายริบบอนพิมพ์ฉลาก บาร์โค้ด

จำหน่ายโคลฟอยล์สำหรับพิมพ์งานฉลาก

จำหน่ายเทปแม่เหล็กสำหรับบัตรพลาสติก

จำหน่ายเทปพิมพ์ท่อและสายไฟ

จำหน่ายบล็อคทองเหลืองและแผ่นรองปั๊ม

จำหน่ายฟอยล์สำหรับรีดบนเสื้อผ้า

จำหน่ายลูกหมึกความร้อนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

จำหน่ายฮอตแสตมป์ปิ้งและโคลด์แสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับตกแต่งบนชิ้นงานกระดาษและฉลาก