สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   62  
2 Sep 2021   48  
3 Sep 2021   57  
4 Sep 2021   46  
5 Sep 2021   35  
6 Sep 2021   53  
7 Sep 2021   54  
8 Sep 2021   47  
9 Sep 2021   49  
10 Sep 2021   56  
11 Sep 2021   50  
12 Sep 2021   57  
13 Sep 2021   49  
14 Sep 2021   41  
15 Sep 2021   42  
16 Sep 2021   46  
17 Sep 2021   54  
18 Sep 2021   46  
19 Sep 2021   38  
20 Sep 2021   39  
21 Sep 2021   69  
22 Sep 2021   45  
23 Sep 2021   50  
24 Sep 2021   44  
25 Sep 2021   51  
26 Sep 2021   38  
27 Sep 2021   44  
28 Sep 2021   42  
29 Sep 2021   46  
30 Sep 2021   40