สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   37  
2 Feb 2021   33  
3 Feb 2021   40  
4 Feb 2021   37  
5 Feb 2021   58  
6 Feb 2021   37  
7 Feb 2021   29  
8 Feb 2021   38  
9 Feb 2021   37  
10 Feb 2021   37  
11 Feb 2021   55  
12 Feb 2021   54  
13 Feb 2021   42  
14 Feb 2021   29  
15 Feb 2021   49  
16 Feb 2021   36  
17 Feb 2021   39  
18 Feb 2021   34  
19 Feb 2021   33  
20 Feb 2021   42  
21 Feb 2021   33  
22 Feb 2021   50  
23 Feb 2021   37  
24 Feb 2021   34  
25 Feb 2021   38  
26 Feb 2021   28  
27 Feb 2021   48  
28 Feb 2021   35