สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   51  
2 Apr 2021   54  
3 Apr 2021   35  
4 Apr 2021   36  
5 Apr 2021   82  
6 Apr 2021   33  
7 Apr 2021   49  
8 Apr 2021   56  
9 Apr 2021   59  
10 Apr 2021   34  
11 Apr 2021   42  
12 Apr 2021   42  
13 Apr 2021   42  
14 Apr 2021   38  
15 Apr 2021   47  
16 Apr 2021   62  
17 Apr 2021   39  
18 Apr 2021   49  
19 Apr 2021   47  
20 Apr 2021   66  
21 Apr 2021   56  
22 Apr 2021   45  
23 Apr 2021   56  
24 Apr 2021   32  
25 Apr 2021   38  
26 Apr 2021   47  
27 Apr 2021   40  
28 Apr 2021   42  
29 Apr 2021   40  
30 Apr 2021   41