สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   61  
2 Jun 2021   46  
3 Jun 2021   39  
4 Jun 2021   52  
5 Jun 2021   38  
6 Jun 2021   62  
7 Jun 2021   43  
8 Jun 2021   44  
9 Jun 2021   43  
10 Jun 2021   50  
11 Jun 2021   247  
12 Jun 2021   45  
13 Jun 2021   61  
14 Jun 2021   40  
15 Jun 2021   51  
16 Jun 2021   52  
17 Jun 2021   51  
18 Jun 2021   54  
19 Jun 2021   50  
20 Jun 2021   170  
21 Jun 2021   42  
22 Jun 2021   55  
23 Jun 2021   51  
24 Jun 2021   48  
25 Jun 2021   49  
26 Jun 2021   36  
27 Jun 2021   41  
28 Jun 2021   68  
29 Jun 2021   36  
30 Jun 2021   50