ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-661-3900

เครื่องฮอตแสตมป์

ติดต่อผู้ขาย

อุปกรณ์สำหรับฮอตแสตมป์ คุณภาพดี ราคาถูก จำหน่าย Stamping foil อุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ เครื่องฮอตแสตมป์ เครื่องตัดฟอยล์ อุปกรณ์สำหรับฮอตแสตมป์ กาวติดบล็อคฮอตแสตมป์ โคลฟอยล์สำหรับพิมพ์งานฉลาก บล็อกทองเหลือง เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ฟอยล์เมทัลลิค ฟอยล์มุก ฟอยล์โฮโลแกรม ฟอยล์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตราสินค้า เป็นต้น

         จำหน่ายเครื่องฮอตแสตมป์ อุปกรณ์สำหรับฮอตแสตมป์ คุณภาพดี ราคาถูก โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก. จำหน่าย Stamping foil อุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ เครื่องฮอตแสตมป์ เครื่องตัดฟอยล์ อุปกรณ์สำหรับฮอตแสตมป์ กาวติดบล็อคฮอตแสตมป์ โคลฟอยล์สำหรับพิมพ์งานฉลาก บล็อกทองเหลือง เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ฟอยล์เมทัลลิค ฟอยล์มุก ฟอยล์โฮโลแกรม ฟอยล์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตราสินค้า เป็นต้น

1. Hot stamp Machine
     • Date Coding Machine (เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต-หมดอายุ) HP241 B
     • Graphic Hot stamp Machine (เครื่องพิมพ์งานกราฟฟิค) FMT-HSM-1
2. Foil Cutting Machine.
     • FMT-C129
     • FMT-C153
     • FMT-C353
     • FMT-C329

3. Heat Press Machine
     • FMT-G4 (A)
     • FMT-HM
     • FMT-M1
     • FMT-Z

   

   

4.Flex Cutting Machine.
     • BN-20 (Print and Cut)
     • GS-24 (Cut)
     • CAMEO (Cut)

   

   

สินค้าที่เกี่ยวข้อง