ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-661-3900

ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์

ติดต่อผู้ขาย

ผู้จำหน่ายรายใหญ่ในอุตสาหกรรมแสตมปิ้งฟอยล์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ฟอยล์เมทัลลิค ฟอยล์มุกฟอยล์โฮโลแกรม ฟอยล์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตราสินค้า

ทุกเทคนิคเพื่อส่งเสริมความโดดเด่นของชิ้นงาน และแบรนด์ของท่านไม่ว่าเป็น
     • งานพิมพ์ ฉลาก
     • บรรจุภัณฑ์
     • การทำฮอตแสตมป์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง