ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-661-3900

อุปกรณ์การพิมพ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการปลอมแปลง

ติดต่อผู้ขาย

สติ๊กเกอรร์วอยล์ติดสินค้า (VOID STICKER)
สติ๊กเกอร์วอยล์ติดสินค้า, ซองเอกสาร, กล่องบรรจุภัณฑ์ โดยวัตุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าได้ถูกแกะก่อนถึงมือเราหรือไม่เพื่อที่เราสามารถปฏิเสษการรับสินค้าได้ทันท่วงที โดยสติ๊กเกอร์มีให้เลือกหลายแบบตามการใช้งาน

สติ๊กเกอรร์วอยล์ติดสินค้า (VOID STICKER)
สติ๊กเกอร์วอยล์ติดสินค้า, ซองเอกสาร, กล่องบรรจุภัณฑ์ โดยวัตุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าได้ถูกแกะก่อนถึงมือเราหรือไม่เพื่อที่เราสามารถปฏิเสษการรับสินค้าได้ทันท่วงที โดยสติ๊กเกอร์มีให้เลือกหลายแบบตามการใช้งาน เช่น
   • สติ๊กเกอร์เปลือกไข่ เมื่อมีการแกะสติ๊กเกอร์ออก เนื้อสติ๊กเกอร์จะทำลายตัวเองเป็นชิ้นเล็กๆ เหมาะสำหรับการติดที่กล่องหรือที่ผลิตภัณฑ์เพื่อรับประกันสินค้า
   • สติ๊กเกอร์วอยล์แบบทิ้งคราบ เมื่อมีการแกะออกจะทิ้งคราบ VOID ลงบนวัสดุที่ติด เหมาะสำหรับการติดที่ซองเอกสาร, กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบสินค้าถูกเปิดก่อนถึงมือเราหรือไม่
   • สติ๊กเกอร์วอยล์แบบไม่ทิ้งคราบลงบนที่วัสดุที่ติด แต่จะทิ้งคราบที่เนื้อสติ๊กเกอร์แทน เหมาะสำหรับการติดที่ผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบสินค้าถูกเปิดก่อนถึงมือเราหรือไม่
   • สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมกันปลอมและคิวอาร์โค้ด (SECURITY HOLOGRAM STICKER & QR CODE)
   • สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมกันปลอมและคิวอาร์โค้ดติดที่ผลิตภัณฑ์โดยวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของแท้หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งตัวสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมและการตรวจสอบโดยใช้คิวอาร์โค้ด
   • ตัวเนื้อสติ๊กเกอร์สามารถทำเป็นลายที่ลูกค้าต้องการได้ และเมื่อสติ๊กเกอร์ถูกลอกออกมาจากผลิตภัณฑ์แล้วจะทำลายตัวเองไม่สามารถติดกลับไปใหม่ได้